...všetci sme len ľudia...


Čo nové v Urbári

30.05.2015 21:19

Tak a  máme za sebou ďalšiu valnú hromadu Urbárskej  spoločnosti. Dozvedeli sme sa  čo máme  nové a čo plánujeme.  Tiež sme si  zvolili  , že si vyplatíme  rentu z hospodárenia spoločnosti.  Tých pár  ničnehovoriacich príspevkou len naznačuje  bezmocnosť  súčasného  vedenia rozvíjať našu spoločnosť . Svedčia  o rozšírenom javu našej spoločnosti , ako pozostatku z čias socializmu , ktorý sa nazýva " démon súhlasu ". Kto nesúhlasí je odsúdený ako nepriateľ. A návrh finančného plánu s výhľadom na tri roky  to len potvrdzuje. Presne povedané slovami Ľ. Remeníka  , že si necháme na tri roky  desaťtisíc Eur na údržbu a obnovu lesa   a  to stačí. Lenže po vyplatení renty  za ničnerobenie  nám nezostane toho veľa . A to ak som to správne pochopil nie je  koniec  vyplácaniu podielov. Je škoda , že sa ludia nezaujímajú čo vlastne  hospodárenie v lese obnáša. Okamžite by vedeli , že za tri  roky  nám na účtoch nezostane prakticky žiadna hotovosť.  Keď som na to  upozornil , dostal som od toho istého človeka  okamžite odpoveď , že  " budem rúbať les  aby sme mali peniaze". Je až zarážajúce s  akou ľahkosťou tieto slová vyslovil . Škoda , že si ľudia a to aj  odborne vzdelaný  neuvedomujú , že  naša spoločnosť musí  fungovať ako normálna firma . A  táto  firma  potrebuje  aj  to čo sa nazýva  prevádzkový kapitál. A ten  by sa mal pohybovať vo výške cca 10 000.-Eur. Môj návrh o použití podielových  prostriedkov na zmysluplné veci na  zveľadenie  majetku spoločnosti bol až na jeden  súhlasný  hlas zamietnutý. Bolo mi jasné , že  vidina   peňazí zvíťazila aj keď ich výška je smiešna. A hlavne  musím prizvukovať , že si to ľudia až na pár výnimiek nezaslúžili . Vstúpte si do svedomia a každý si povedzte , čo ste  pre rozvoj spoločnosti  urobili. Zhola nič. Musíte si tiež uvedomiť ,  že 70 rokov nikto pre rozvoj Urbárskych  hajov  v katastri Žabokreky nič neurobil. Ešte aj vysádzanie novej  hory v Repišti  ste odsúdili ako  protizákonný čin.  My sme  proste taký . Pravda každého  desí , lebo sa  dozvie aký v skutočnosti je. Nič  Vám urbárnici  nezazlievam . Veľká väčšina z Vás nikdy nemusela gazdovať a tak  ste  sa to nemali kde naučiť. Je  len škoda , že odsudzujete zdraví sedliaky rozum , ktorím by ste sa mali riadiť, ako niečo  protizákonné. Veď je pár vecí , čo by sme  mali urobiť aby sme rozvíjali našu  urbársku spoločnosť . Musíte si uvedomiť , že v súčasnosti ovláda  našu spoločnosť skupina okolo piatich členov poľovného združenia  a tý ľudí v hore nepotrebujú ľudí  a hlavne nepotrebujú ani  rozširovať les na úkor krovín a lesnej buriny . Prečo ? Odpoveď je jednoduchá . Lebo sa v nich drží zver.  Likvidáciou týchto  krovín a následnou výsadbou novej  hory by jednoducho nemali čo strieľat , lebo by sa tam zver nedržala. A oni sa rozhodne nemienia vzdať tohto profitu. Ostatný sa musia prispôsobiť. Je  to škoda . Lebo sa podarilo urobiť kus roboty . Neviete si predstaviť , čo to dalo námahy doviesť majetok US do stavu , keď máme  list vlastníctva a nie pozemno knižné vložky. Aj keď je podľa môjho názoru celý ROEP v Žabokrekoch spackaný a účelovo zmanipulovaný. Už v blizkej budúcnosti sa dozvieme  vlastne výsledok nového prerozdelenia pôdy v katastri  našej obce. Je  škoda , že nerozmýšlame dopredu viac ako po svoj nos. Budúcnosť nám to vráti.


—————

Späť